هنرمند ژاپنی سیکو یامااوکا یک مجموعه از پرتره‌های دیجیتالی خود را که در آیپادتاچ ترسیم کرده است به معرض نمایش گذاشته است.

تمامی این پرترهای زیبا توسط انگشتان دست و یک برنامه ارزان در صفحه ۳٫۵ اینچی آیپادتاچ با صرف ساعت‌ها وقت ترسیم شده است.

سیکو هدف خود از این کار را اثبات این نکته که نقاشی های دیجیتالی در حال نزدیک شدن به نقاشی های آب و رنگ و بوم هستند اعلام کرده است.

لینک برنامه در آیتونز