وقتی درحال بررسی كردن ایمیل هایم بودم فرصت این را داشتم  ایمیلی كه از گروه Hunch فرستاده شده بود را باز كنم . Hunch، وب سایت راهنما درتصمیم گیری با پرسش سوالات هوشمندانه است.

ایمیل حاوی یك سری اطلاعات گرافیكی جالبی بود كه با تصویرهای گرافیكی تفاوت بین كاربران Android و آن دسته از افرادی كه iPhone را ترجیح می دهند را نشان می داد.

 

 

اولا و احتمالا هم خیره كننده ترین بخش آن این بود كه كاربران Android نسبت به كاربران iPhone 86 درصد احتمالش بیشتر است كه درروستاها زندگی كنند. این احتمال می تواند چه معنایی داشته باشد؟ احتمالا هیچ معنای خاصی ندارد، اما كمی صبركنید! آنهایی كه ربات سبز كوچك راترجیح می دهند هم 80 درصد احتمالش بیشتر است تا فقط درسطح دیپلم تحصیل كرده باشند. همچنین 71 درصد احتمالش زیادتر است كه بگوییم آنها بیشتر پیروی می كنند تا اینكه هدایت كنند.

مطمئنا یكی از توضیحات عالی درCentral Park می تواند تصویر كاملی از این مردم رسم كند حتی بدون یك صندلی درمقابلشان . چه تفاوت چشمگیری با كابران iPhone دارد. كاربران iPhone 67 درصد احتمال بیشتری میرود كه درآمد خانگی با بیش از 200000 دلار داشته باشند. آنها 39 درصد احتمالش بیشتر است كه خودشان را به عنوان افرادی مهم و در سطح بالا نشان دهد . و آنها 18 درصد احتمالش بیشتر است كه خانم باشند.

هیچكدام از این اطلاعات جعلی و یا ساختگی نیستند و همه این اطلاعات براساس پاسخ های كسانی است كه به سوالات وب سایت Hunch جواب داده اند جمع آوری شده است.

این درصورتی است كه نمودارهای گرافیكی به نسبت كلمات توانایی بیشتری از انتقال اطلاعات به مخاطب را دارا هستند.كاربران Android 71 درصد بیشتر احتمال میرود كه سفرهای خارج از آمریكا نرفته باشند و بیش از 100 درصد احتمال آن میرود كه از كامپیوترهای خانگی استفاده می كنند.

كاربران iPhone از آن دسته هستند كه سفرهای خارجی زیادی داشتندو 67 درصد بیشتر احتمال میرود كه به طور مداوم از لپ تاپ هایشان نسخه پشتیبان میگیرندو آنها 13 درصد بیشتر احتمال است كه یك نوع آلت موسیقی را می نوازند .

البته نمیتوان نقش كلیدی نمودارهای گرافیكی درایجاد لحظات خوش را نادیده انگاشت اما این امرتنهادرصورتی امكان پذیراست كع تمامی فاكتورها درراستای صحیح خودقرارگیرند.

 hotnewsit.com