واحد خبر mobile.ir : کاربران اندروید انتظار دارند تا با عرضه نسخه ملقب به ساندویچ بستنی (Ice Cream Sandwich) سیستم عامل اندروید در سه ماهه چهارم سال 2011، سیستم عامل تبلت ها و گوشی های هوشمند مبتنی بر اندروید همگرا شده و از یک نرم افزار مشترک بر روی این وسایل استفاده شود. اما به نظر می رسد که پیش از این مقدمات کار بیشتر از آنچه انتظار می رفت فراهم آمده است.

یک کاربر یوتیوب با نام کاربری Graffix0214 ویدیویی را بر روی یوتیوب به اشتراک گذاشته که نشان می دهد در داخل سیستم عامل تبلت Dell Streak 7 این کاربر که به نسخه Honeycomb اندروید (نسخه بهینه شده اندروید برای تبلت ها) مجهز است واسط کاربر نسخه  Gingerbread اندروید نیز وجود دارد.

Graffix0214 کشف نمود که اگر کاربر دسترسی root به سیستم داشته باشد با تغییر دادن دانسیته پیکسل ها از 160 به 170 یا بالاتر و ربیبوت کردن سیستم، ظاهر واسط کاربر تبلت مجهز به Honeycomb به ظاهر واسط کاربر گوشی های هوشمند مجهز به Gingerbread تبدیل می شود. به نظر می رسد سیستم عامل اندروید از روی دانسیته پیکسل ها تفاوت تبلت و گوشی هوشمند را تشخیص می دهد! البته کاربر می تواند دوباره با تغییر دانسیته پیکسل ها به 160 یا کمتر مجدداً واسط کاربر Honeycomb را ظاهر نماید.

Gingerbread Honeycomb Keyboards

تصویر بالا: دو تصویر از ویدیوی ارسال شده به یوتیوب که کیبرد تبلت Dell Streak 7 را هنگام نمایش واسط کاربر Honeycomb (بالا) و واسط کاربر Gingerbread (پائین) نشان می دهد