باورش خیلی سخته ولی این یک پرینتر و یک مانیتور و یک اسکنره. فکر می کنم این عکس همه چیزو توضیح بده